Vyberte stránku

Ochrana Vašich osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů 

Když mě (správce) kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžu Vás požádat o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji jsou hlavně:

 •  Vaše jméno a příjmení
 •  E‑mailová adresa
 •  Telefonní číslo

Účely zpracování

Poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: e‑mail, jméno a příjmení, popř. adresu, nezbytně potřebujik plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, atd. dodání zboží).

Vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing- zasílání informačních e‑mailů: Vaše jméno, příjmení a e‑mailovou adresu můžu využít k tomu, abych Vám zasílala obchodní sdělení, tj. abych Vás informovala o událostech nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat.

Pokud jste mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

Fotografická dokumentace, reference: Pouze na základě vašeho souhlasu můžu použít Vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než Váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů. 

info@petrakubalakova.cz

Cookies: při procházení těchto webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do e‑mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e‑mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem)

Předání osobních údajů třetím osobám 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být: MailerLite ( UAB „MailerLite“, se sídlem Paupio str. 46, Vilnius, Litva, číslo
společnosti 302942057 ), Simpleshop (Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČO 24197190, DIČ CZ 24197190) a Fapi (FAPI Business s.r.o., Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice, IČO: 07671563 / DIČ: CZ07671563).

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů 

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1.  Právo na přístup k osobním údajům
 2.  Právo na opravu
 3.  Právo na výmaz
 4.  Právo na omezení zpracování údajů
 5.  Právo vznést námitku proti zpracování
 6.  Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e‑mailové adrese info@petrakubalakova.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala.
 • Právo na opravu znamená, že mě můžete kdykoliv požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo mi to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich údajů tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které  zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.11.2021.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu www.petrakubalakova.cz, předáváte mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).

Online kurzy a konzultace jsou spravovány firmou Petra Kubaláková, Ostravice 572, 73914, IČ: 75577089.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e‑mailové adrese info@petrakubalakova.cz.

error: Content is protected !!